Projecteer een filmpje van vital teacher vanop TikTok. 

Bekijk welke oefening aangeraden is om uit te voeren met je klas of laat hen mee beslissen.

Er is voor elk wat wils aanwezig! Kracht, lenigheid, coördinatie, in duo, met elastieken,...genoeg variatie mogelijk!

Je kan dit zelfs integreren in je opdracht tijdens het maken van huiswerk.

De afspeellijst vital teacher kwam tot stand via de onderzoeksvraag "kunnen we met de hulp van een app het sedentair gedrag van leerlingen in een klascontext doorbreken en hen bewust maken van de beweegnorm?"

Lees hier de volledige bachelorproef en kom alles te weten over het gebruik van TikTok in je lessen als beweegtussendoortje.