Wil je graag een vorming volgen of coaching op maat van jouw klas of school?

Vormingen & coaching
vital schools; beweegvriendelijk lesgeven; beweegvriendelijke school

De invalshoeken

Onderstaande praktijkvoorbeelden, in co-creatie uitgewerkt met de pilootscholen, tonen hoe je de beweegtijd in de klas duurzaam kan verhogen. We belichten het beweegvriendelijk lesgeven vanuit 3 invalshoeken.

De projecten

Hoe betrek je de collega's aan de hand van nudging? Welk project kan je opzetten in je school met als thema sedentair gedrag en beweging? Hoe betrek je de ouders? Onderstaande projecten richten zich op verhogen van de kennis en de betrokkenheid van de leerlingen rond dit thema.

Contacteer ons voor al je vragen over beweegvriendelijk lesgeven!

Contact
vital schools; beweegvriendelijk lesgeven; beweegvriendelijke school

Onze pilootscholen