Survivalkit bij beweegtussendoortjes

Een beweegmoment inlassen kan eenvoudig zijn, mits een goede voorbereiding.

Neem onze checklist erbij.

Oefen vooraf je beweegtussendoortje, zodat je instructie kort en duidelijk is en deze direct gekoppeld is aan een demonstratie.

Maak goede afspraken aan het begin van de les! Bepaal een start- en stopsignaal & wat doen we als het gedaan is. Na het beweegtussendoortje willen we uiteraard opnieuw de volledige aandacht van de klas.

Heb je goed ingeschat hoe je klas gaat reageren op het beweegmoment? 

Een goed idee is alvast om de leerlingen te betrekken! Zij kunnen zelf iets voorbereiden, wat hun motivatie zal verhogen.

Denk eraan om voldoende variatie in beweegpauzes te steken. 

OEFENING

Bekijk de video aandachtig.

Neem onderstaande checklist erbij en vink aan welke aspecten aanwezig zijn en welke aspecten volgens jou ontbreken. 

Zou jij dit tussendoortje wel of niet doen? Waarom wel/ niet?

Welke tips haal jij uit de checklist om mee aan de slag te gaan?

 

Beweegmomenten tijdens het online lesgeven

Beweegmomenten tijdens het online vergaderen

Wil je graag een vorming volgen of coaching op maat van jouw klas of school?

Vormingen & coaching
vital schools; beweegvriendelijk lesgeven; beweegvriendelijke school