Participatiedag

 

We gaan één volledige dag met verschillende klassen aan de slag rond het thema bewegen. Vele vaardigheden komen hierbij geïntegreerd aan bod.

Geïntegreerd project lager onderwijs

In het lager onderwijs werken we een week over verschillende leergebieden heen rond het thema sedentair gedrag en beweging.

Geïntegreerd project secundair onderwijs

Over verschillende vakken heen werken we gedurende 3 weken rond het thema sedentair gedrag en beweging.

Ouderparticipatie

 

Tijdens een projectweek worden de verschillende personen uit de omgeving van de leerling betrokken nl. de ouders, peers en leerkrachten.

Participatieraad

Organiseer op regelmatige basis leerlingparticipatieraden en kom zo te weten hoe de leerlingen denken over meer bewegen op je school. De leerlingen hebben ook over dit thema een duidelijke mening én goede ideeën. 

Organiseer dit overleg beweegvriendelijk en gebruik actieve werkvormen. 

Educatie les

Breng je leerlingen op de hoogte van je beweegbeleid. Informeer hen over de noodzaak van bewegen. Bekijk hier hoe ze het hebben aangepakt in Middenschool Bredene.

Wil je graag een vorming volgen of coaching op maat van jouw klas of school?

Vormingen & coaching
vital schools; beweegvriendelijk lesgeven; beweegvriendelijke school