In de les beeld maken de leerlingen een affiche.

Deze worden in Word gemaakt.

Volgende aandachtspunten moeten aanwezig zijn:

- een wist-je-datje,

- de slogan van een liedje, die refereert naar bewegen,

- een beeld dat jou aanspreekt om tot beweging te komen,

- het logo van de school.