In de klas bespreken we de beginsituatie van de klasgroep op vlak van bewegen en lang stil zitten.

Aan de klasmuren hebben we posters opgehangen van Gezond Leven met verschillende slogans op. We bespreken de betekenis klassikaal .

We bekijken samen de bewegingsdriehoek. Hierna  maken de leerlingen hierover een taak.

Op basis van reeds verkregen info maken de leerlingen een beweegplan op.