De poster is gemaakt in de les beeld. Aan de hand van een werkblad bereiden we de leerlingen voor op de mondelinge presentatie. De leerlingen gaan aan de slag in de verschillende lokalen en kunnen hun presentatie vooraf oefenen met hun medeleerlingen.