Vital schools

In het eerste praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (2019-21), hebben we methodes verkent om jongeren te stimuleren om te bewegen en minder te zitten. We werkten hiervoor samen met 12 pilootscholen. Alle praktijkvoorbeelden (basis- en voortgezet onderwijs) zijn uitgewerkt in co-creatie met de betrokken actoren (leerkrachten, leerlingen en schoolhoofden). De uitgewerkte acties zijn openbaar gepubliceerd op onze website www.vitschools.be

 

Vital schools coaches:
In het PWO onderzoek Vital Schools werden praktijkvoorbeelden ontwikkeld om binnen de klascontext leerlingen minder lang te laten zitten en meer te laten bewegen. Een conclusie was evenwel dat leraren competenties missen om beweegvriendelijk les te geven.

Via een train-the-trainer programma hebben we 9 coaches in scholen opgeleid in beweegvriendelijk lesgeven,  Via 5 coachdagen en opdrachten werden kennis en vaardigheden aangereikt. Elke school heeft echter zijn eigen context en daar houden we rekening mee.

Vital schools coach: impact meting

Gedurende 6 maanden onderzochten we wat de impact van ons coachtraject was op de scholen in het coachtraject. We hanteerden hiervoor observaties en interviewen de verschillende stakeholders (de vital schools coach, de directeur, de leerkracht in het kernteam, de leerkracht niet in het kernteam, de leerlingen, de externe experts).