1 dag pedagogische studiedag:

  • Korte theoretische kadering 3 invalshoeken: beweegvriendelijke klasomgeving + tussendoortjes + actieve werkvormen (focus op de laatste invalshoek)
  • (heel veel) praktijkvoorbeelden aan den lijve ondervinden + struikelblokken en succesfactoren in kaart brengen.
  • We eindigen met een co-creatie praktijkoefening: elk duo (LO-leraar + klasleraar) ontwikkelt een eigen praktijkvoorbeeld aan de hand van het stappenplan.