Afhankelijk van de beschikbare tijd, de beginsituatie en interesse van de lerarengroep, maken we een workshop op dat kan bestaan uit:

  • korte theoretische kadering van de 3 invalshoeken: beweegvriendelijke klasomgeving + tussendoortjes + actieve werkvormen (focus op de laatste invalshoek)

OF

  • theoretische kadering van de 1 van de 3 invalshoeken

OF

  • (heel veel) praktijkvoorbeelden aan den lijve ondervinden + struikelblokken en succesfactoren in kaart brengen.

OF

  • We maken een co-creatie praktijkoefening: elk duo (LO-leraar + klasleraar) ontwikkelt een eigen praktijkvoorbeeld aan de hand van het stappenplan.