Coachingstraject

Wat is het?

Bij Vital Schools Coaches leiden we coaches op die op hun school de trekkers worden om van de school een duurzaam beweegvriendelijke school te maken. We leren van en met elkaar gedurende 6 coachingsessies hoe we een duurzaam beweegbeleid implementeren op school. Verschillende invalshoeken komen hierbij aan bod: beweegtussendoortjes, actief leren en een beweegvriendelijke klasomgeving. Elke school start vanuit de eigen beginsituatie en de eigen context. Hiermee gaan we aan de slag.

Doorheen de sessies wordt ingezet op visieontwikkeling rond een beweegbeleid op school, worden coachvaardigheden aangeleerd, ontwikkelen we beweegvriendelijke klasomgevingen en nudges en spelen we in op barrières die er in elke school zijn. 

We vertrekken vanuit bestaande praktijkvoorbeelden en gaan in co-creatie aan de slag om zo een duurzaam beweegbeleid te implementeren in de eigen schoolcontext.

 

Voor wie?

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, schoolleiders, …. die actief bezig willen zijn met het gezondheidsbeleid en meer specifiek het beweegbeleid op een basis- en secundaire school tijdens het schooljaar 2024-2025.

 

Wat ging vooraf?

In het Praktijk Wetenschappelijk Onderzoek ‘Vital Schools’ (2018) werden aan Howest praktijkvoorbeelden ontwikkeld om binnen de klascontext leerlingen minder lang te laten zitten en meer te laten bewegen. Deze praktijkvoorbeelden kan je raadplegen via onze website www.vitalschools.be. Een conclusie was evenwel dat leraren competenties missen om beweegvriendelijk les te geven en om dit duurzaam te verankeren in het schoolbeleid.

In het vervolgonderzoek ‘Vital Schools Coaches’ (2022) werd een coachtraject op basis van de noden van leraren uitgewerkt en uitgetest, gekoppeld aan een impactmeting (2023).  Na 5 jaar onderzoek rond beweegvriendelijk lesgeven, waren we klaar om een compleet coachtraject te lanceren met focus op duurzame verankering in de school.

In het schooljaar 2023-24 schreven 9 Vlaamse scholen zich in voor het coachtraject .

 

Welk engagement verwachten we van de school?

De school kiest 1 of 2 coaches per school. We verwachten steeds alle coaches aanwezig op de 6 opleidingsdagen. Deze coach gaat maandelijks aan de slag met een kernteam van leraren om acties te ondernemen in de school.

Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van directies om dit beweegbeleid duurzaam te implementeren cruciaal is.. Dit kan door aan te sluiten op vergaderingen of de verslagen door te nemen en zo op de hoogte te zijn van de genomen acties.

Doorheen het traject wordt er ook gekeken om klasruimtes beweegvriendelijk in te richten. Ondersteuning geven bij het (her)inrichten van de klas geeft waarde aan de inzet van het kernteam. Het ontlenen van beweegvriendelijke materialen via het coachtraject kan helpen om hier bewust te investeren.

 

Welke profielen zoeken we als vital schools coach?

Dit kan een leerkracht Lichamelijke Opvoeding zijn, maar ook een leerkracht van een algemeen vak dat zich engageert voor het gezondheidsbeleid. Maar evengoed de leerlingbegeleider.

Bij voorkeur bezit de coach volgende vaardigheden of zijn deze vaardigheden aanwezig in het kernteam, waarmee de coach aan de slag gaat: geëngageerd over gezondheid, een organisator en  motivator. 

 

Welke resultaten zullen bereikt worden na één jaar?

 • De coaches worden opgeleid om zelfstandig een beweegbeleid op de eigen school te ontwikkelen.
 • Minstens 1 lesruimte (klas, speelplaats, …) wordt permanent beweegvriendelijk aangepast.
 • Een aantal praktijkvoorbeelden worden ontwikkeld in de eigen schoolcontext en visueel gemaakt om te delen binnen en buiten de schoolmuren.
 • Een kernteam of alle leraren hebben zich de competenties eigen gemaakt om beweegvriendelijk lesgeven comfortabel toe te passen.
 • De school en het team heeft een duurzaam beleid ontwikkeld, die naar ouders en leerlingen als troef uitgespeeld kan worden.

 

Noteer alvast volgende data in je agenda:

 • Sessie 1: maandag 23 september 2024
 • Sessie 2: donderdag 7 november 2024
 • Sessie 3: vrijdag 17 januari 2025
 • Sessie 4: woensdag 12 maart 2025
 • Sessie 5: donderdag 24 april 2025
 • Sessie 6: dinsdag 10 juni 2025

 

Benieuwd naar wat het coachtraject reeds betekende voor deze scholen? 

 

Wat is inbegrepen in het traject?

 • Startmoment met Moev: een eerste stap in het beweegbeleid van een school.
 • 6 coachingsdagen in Howest Brugge (catering inbegrepen) voor maximaal 2 leraren per school.
 • Online ondersteuning doorheen het eerste half jaar.
 • Begeleiding op de school vanaf februari.
 • Alle (les)materialen worden digitaal ter beschikking gesteld op een online leerplatform.
 • Gratis gebruik van uitleendienst beweegvriendelijk meubilair en materiaal (exclusief vervoersonkosten).

Meer informatie nodig? Hoe schrijf je in?

We wensen elke school kwaliteitsvol te begeleiden en beperken daardoor onze groep tot 15 deelnemende scholen. Elke school kan maximaal 2 deelnemers inschrijven.

Verzeker je plaats door je deelname te bevestigen per e-mail aan Gert.muylle@howest.be .

Geef de contactgegevens door van de deelnemers.

Na de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betaalgegevens.

 

Timing?

Inschrijven kan tot 02 juli 2024

 

Kostprijs?

1200 euro per school

Maximum 2 afgevaardigden per school

 

Wat kan optioneel bijgeboekt worden?

Begeleiding tijdens pedagogische studiedag(en): 500 euro

1 Vital Schools box met essentieel klasmateriaal: 500 euro.

Scan van de schoolomgeving: 400 euro (meer info)