Coachingstraject

25-50 leraren

Optie voorafgaand aan de studiedag: e-learn traject rond introductie/noodzaak/sensibilisering Vital Schools (minder lang stilzitten en meer bewegen in de klascontext)

1 dag pedagogische studiedag:

  • Korte theoretische kadering 3 invalshoeken: beweegvriendelijke klasomgeving + tussendoortjes + actieve werkvormen (focus op de laatste invalshoek)
  • (heel veel) praktijkvoorbeelden aan den lijve ondervinden + struikelblokken en succesfactoren in kaart brengen.
  • We eindigen met een co-creatie praktijkoefening: elk duo (LO-leraar + klasleraar) ontwikkelt een eigen praktijkvoorbeeld aan de hand van het stappenplan.
  • Leraren testen en filmen hun praktijkvoorbeeld na de studiedag in hun klassituatie. Er wordt online feedback/ondersteuning voorzien na het uittesten.

Halve dag pedagogische studiedag:

  • Praktijkvoorbeelden delen met elkaar + kaderen in de handleiding (rond struikelblokken en succesfactoren)
  • Aanzet tot verdere implementering van Vital Schools in de school.

Attestering ‘Vital Schools’-school en leraar.