In de les wiskunde werken de leerlingen met tabellen en grafieken. We herhalen geziene leerstof. Deze passen we toe op nieuwe verworven leerinhouden rond het thema bewegen en sedentair gedrag.