Wil je graag de shoolomgeving aanpakken om kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen te geven om te spelen, sporten en bewegen?

Via een handige scan analyseren we samen de huidige schoolomgeving en gaan we op zoek naar quick wins.

Daarna gaan we in een interactieve workshop aan de slag met de resultaten om te komen tot een haalbaar en gedragen plan voor het beweegvriendelijker maken van de schoolomgeving:

  • Wat zijn de belangrijkste ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke speelplaats en schoolomgeving?
  • Welke persoonlijke en sociale factoren zijn belangrijk om mee te nemen in het ontwerp? Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag van de kinderen en jongeren en hoe kan je daar op inspelen?
  • Hoe kunnen natuurelementen stimulerend werken bij de verschillende spel- en bewegingsvormen?
  • Hoe betrek je als school de leerlingen, leerkrachten, ouders en eventueel de buurtbewoners bij het inrichten van de schoolomgeving?