We mixen de klassen dooreen en starten de dag met sporten en bewegen. We leren elkaar goed kennen en bouwen een goede vertrouwensband op.

We bevragen daarna de voorkennis van de leerlingen over het thema sedentair gedrag en bewegen. Hierna geven we kennis door over het thema en we laten hen meedenken over mogelijke acties op de school. We laten de leerlingen in groepjes brainstormen over hun idee van bewegen op school. Gegarandeerd komen de leerlingen af met voorstellen waar wij als leerkracht nog niet aan hebben gedacht.

Op het einde van de dag worden de ideeën  aan elkaar  voorgesteld. Laat iedereen mee beslissen welk voorstel haalbaar is en welk voorstel we (eventueel) kunnen realiseren.

Zo hebben we alle stappen van het participatiemodel doorlopen: mee weten, mee denken, mee beslissen, mee doen.